">

خطا

موردی برای نمایش وجود ندارد، لطفا به صفحه اصلی سایت مراجعه نمائید.

نماینده رسمی SDL Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100